Aktuality

Zdravotnictví 2025
13. 09. 2019

Šest miliard navíc zdravotnictví nezachrání. Zeptejte se kus od Prahy.

Komentář k úhradové vyhlášce pro 2020 a jednání předsedy vlády s řediteli zdravotních pojišťoven

Ústavní stížnost
15. 08. 2019

Ústavní stížnost senátorů proti úhradám ve zdravotnictví: Základní informace

Skupina senátorů napříč politickým spektrem podala dne 31. prosince 2018 návrh Ústavnímu soudu na zrušení souboru právních předpisů, které upravují organizaci a financování zdravotnictví. Zde se nalézají základní informace o této iniciativě.

Ústavní stížnost
16. 08. 2019

Ústavní stížnost: Kdo si smí otevřít ordinaci a léčit na pojišťovnu

V první části ústavní stížnosti napadají senátoři křivá a prokorupční pravidla určující, kteří lékaři, kliniky a nemocnice získají smlouvu s pojišťovnou a tedy možnost léčit bezplatně.

Ústavní stížnost
16. 08. 2019

Ústavní stížnost: Úhrady moderních léčiv a léková centra

V této části stížnosti předkládají senátoři Ústavnímu soudu pravidla, kvůli kterým se pacienti nedostávají včas k moderním lékům na rakovinu nebo vzácná onemocnění, musejí za ně platit statisícové sumy nebo se o jejich úhradu soudit s pojišťovnami.

Ústavní stížnost
15. 11. 2017

Dostupnost centrové léčby 2017

Platforma zdravotních pojištěnců ČR si vyžádala od VZP ČR a od Svazu zdravotních pojišťoven údaje o počtech pacientů léčených v letech 2014 a 2015 nákladnými, tzv. centrovými léky, ve vztahu k místu jejich trvalého bydliště. Jaké informace z dat vyplývají a jaký to má dopad na pacienty, bylo tématem konference Platformy na téma "Dostupnost centrových léčiv v ČR", která se konala dne 27.11.2017.

Rady a návody
16. 11. 2015

Odmítání pacientů: Jak se bránit?

Koncem každého roku se pacienti v nemocnicích setkávají s odmítáním nebo odkládáním péče. Nemocnice to zdůvodňují tím, že již vyčerpaly přidělené roční rozpočty od příslušných pojišťoven. Někdy to nemocnice vyhlásí veřejně, v horším případě se tak děje skrytě – lékaři dostanou přikázáno „udržet finanční limity“, současně však o tom nesmí mluvit. Právo zakazuje poskytovatelům péče přenášet své ekonomické problémy na pacienty, pro ně je taková praxe velmi nebezpečná, neboť prodleva může snadno způsobit vážnou újmu na jejich zdraví. Aby se pacienti uměli bránit, přinášíme následující návod.