Rady a návody
30. 01. 2017

Spádovost už léta neexistuje

Datum konání:
30. 01. 2017

Stále se ještě setkáváme s případy, kdy nemocnice v neakutních případech odmítají vyšetřit nemocné, kteří mají bydliště jinde. Avšak argument takzvané spádovosti by nemocnice už dávno používat neměly. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová uvedla, že "Bydliště důvodem k odmítnutí péče být nemůže," a také že, "Spádovost v našem systému neexistuje, pojištěnec má ze zákona právo na volbu smluvního poskytovatele."

Výše uvedené však neznamená, že nemocnice musí vždy přijmout k neakutnímu vyšetření každého, kdo přijde. Nemocnice může odmítnout poskytnout péči pacientovi pouze, pokud by "bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení" dle § 48 zákona 372/2011 Sb.

Naopak nikdy nelze odmítnout:

  • pacienta, jehož zdravotní stav vyžaduje neodkladnou péči,
  • ženu v případě porodu,
  • pacienta, jehož stav vyžaduje zdravotní služby nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany při práci,
  • pacienta v případě krizové situace,
  • pacienta v souvislosti s výkonem ochranného léčení nařízeného soudem.

Pacient by se neměl nechat odmítnout. Pokud uplatní znalost souvisejícího práva, zpravidla recepční, sestra nebo jiný 'hlídač brány' ztratí vůli klást odpor a nemocný se péče domůže. Pacient musí argumentovat § 11 zákona o zdravotním pojištění, kde je právo na volbu kterékoliv smluvní nemocnice, a § 48 zákona o zdravotních službách, který zaručuje právo nebýt bezdůvodně odmítnut.

Jestliže nemocnice pacienta z údajných kapacitních či provozních důvodů nepřijme, musí nemocnice tyto důvody prokázat a nelze je vykládat libovolně. Samozřejmě, pokud jsou naplněna všechna lůžka, nebo na oddělení probíhá rozsáhlá rekonstrukce, zákonná výjimka je naplněna.  

O každém odmítnutí je nemocnice povinna vystavit pacientovi písemný záznam s uvedením konkrétního důvodu odmítnutí péče. Tento záznam je pro pacienta důležitý, díky němu bude moci nechat postup nemocnice přezkoumat svoji zdravotní pojišťovnu, nebo příslušný úřad, který nad poskytovateli zdravotní péče dohlíží.

Nejlepší je, pokud pacient jde do nemocnice s blízkou osobou, která mu pomůže s vyjednáváním. Pokud je pacient odmítnut, ale zároveň je mu odepřeno vystavení písemného záznamu, je to samo o sobě správní delikt s pokutou až 50 000 Kč; blízká osoba pak může skutečnost odmítnutí péče dosvědčit.

S písemným záznamem o odmítnutí se může pacient obrátit buď na ředitelství či k ombudsmanovi dané nemocnice anebo na pobočku své zdravotní pojišťovny, či na její asistenční službu. Některé zdravotní pojišťovny nabízejí, že svým pojištěncům pomohou do 24 hodin s problémy s dostupností péče, stačí zatelefonovat či zaslat e-mail.

Pro férovost je nutno říci, že odmítání, byť protiprávní, má někdy věcný důvod. Je zjevné plýtvání léčit pacienta s banální nemocí ve fakultní nemocnici, jejíž kapacita, specializovaný personál a nákladné vybavení by měly sloužit především složitým případům.

Níže naleznete odkaz na původní článek o odmítání pacinetů z důvodu spádovosti, a také odkaz na článek o odmítání či odkládání péče nemocnicemi, které se snaží udržet dané finanční limity". 

Další zdroje

Ondřej Dostál

Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. je učitelem zdravotnického práva a právníkem Platformy zdravotních pojištěnců ČR