Výsledky vyhledávání

23. 06. 2017

Je zdravotní péče opravdu dostupná vždy pro všechny?

TZ: Praha, 23. června 2017 – na dnešní konferenci Platformy zdravotních pojištěnců ČR s názvem „Hájení práv pacientů na přístup ke zdravotní péči“ byly hlavním tématem nedostatky v českém systému zdravotnictví a reálné kazuistiky pacientů. Zahraničními hosty byly prezentovány zejména zkušenosti z jiných států a možnosti řešení problémů na evropské úrovni. Cílem nebylo pouze kriticky hodnotit současný stav, ale i hledat východiska a osvědčené postupy při řešení problémů.

23. 06. 2017

Konference Hájení práv pacientů na přístup ke zdravotní péči

Srdečně Vás zveme na konferenci Hájení práv pacientů na přístup ke zdravotní péči, která se bude konat dne 23.6. 2017 v Impact Hub Praha.
Hlavním tématem budou práva pacientů, nárok na hrazenou péči a přístup pacientů k léčivům. Vystoupí nejen odborníci v oboru, ale také zástupci pacientských organizací, kteří mají nejblíže k aktuálním problémům pacientů.

23. 05. 2017

Pokuty lékárnám za nepředávání dat SÚKL: Lze se právně bránit?

U zhruba 170 lékáren potvrdilo MZ ČR platnost pokut, které uložil Státní ústav pro kontrolu léčiv za nepředávání údajů o vydaných léčivech v letech 2010 a 2011. Proti pokutám se nelze po správní linii odvolat, pokutovaná lékárna však má možnost napadnout rozhodnutí MZ ČR ve správním soudnictví. Má smysl takto postupovat? Každý případ musí být vyhodnocen dle konkrétních okolností, obecně ale existují argumenty pro takový postup.

17. 03. 2017

Problematika financování zdravotnictví

Státní a krajské dotace jsou pouze jedním ze způsobů, jakým probíhá financování českého zdravotnictví. Pokud na dotace kritici upozorňují, je to v pořádku, ale je třeba vzít v potaz kontext všech finančních a jiných výhod z veřejných zdrojů, které někteří dostávají a někteří ne.

13. 03. 2017

Jak jako lékař pracovat ve vlastní s.r.o.?

Složitá situace zubního lékaře, který by chtěl svůj zaměstnanecký úvazek u jisté společnosti převést do vlastní s.r.o., avšak nadále pracovat v prostorách a s vybavením původní společnosti. Jak na to odpovídá JUDr. Ondřej Dostál z advokátní kanceláře PwC Legal.

07. 03. 2017

České zdravotnictví a nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů

Na jaře roku 2016 bylo přijato rozsáhlé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), anglicky označované jako General Data Protection Regulation (GDPR). Toto nařízení se stane závazným ke dni 25. května 2018 a silně ovlivní i oblast zdravotnictví.

08. 02. 2017

Novela zákona o léčivech schválena!

Co nového přináší novela zákona o léčivech do prostředí českého zdravotnictví? Zabrání se reexportu a následnému nedostatku určitých léků v ČR? Jak je to s povinností distributorů dodat léky lékárnám do dvou dnů? Bude znamenat administrativně snížená cena vstupujících generik a biosimilars bariéru vstupu těchto léčiv na český trh? Tato novela má za následek řadu otázek, snažíme se nastínit odpovědi alespoň na některé z nich.

21. 11. 2016

Záznam z konference Lidská práva a medicína

V nedávné době proběhla konference Mezinárodního politologického ústavu IIPS na téma Lidská práva a medicína. Mezi hlavní témata patřily otázky ohledně lékařské etiky anebo lidská práva ve vztahu k lékařské péči a mezinárodním lidskoprávním závazkům. V článku naleznete odkaz na audiovizuální záznam konference a fotogalerii.

07. 07. 2016

Informovaný souhlas nemusí být byrokracie

Česká lékařská komora v posledních dnech rozvířila debatu o tom, že jsou lékaři příliš zatíženi administrativou. Vedení komory dokonce podepsalo výzvu, kde žádá zastavení dalších byrokratických pravidel, které se na lékaře řítí ze všech stran. A sem počítá mimo jiné i informovaný souhlas pacienta s léčbou či se zákrokem. Lékaři bohužel nevědí, že v přílišné snaze vyhovět zákonům, si v tomto případě způsobují problém s byrokracií sami.

17. 06. 2016

Opakované použití jednorázových nástrojů

V posledních dnech vzbudila živou diskusi mezi lékaři debata o tom, zda nemocnice používají jednorázové přístroje a pomůcky opakovaně - tedy zda například resterilizují. Ministerstvo zdravotnictví se proti brání, že jde o šíření poplašné zprávy. Lékaři však připouští, že se tak děje. Co na to říkají zákony a vyhlášky?

17. 05. 2016

Je nefér tvrdit, že vše je hrazeno a pak skrytě omezovat péči

Politici léta tvrdí pojištěncům, že prakticky vše mají hrazeno. Že to není pravda, dokazuje mimo jiné i návrh, jímž se nyní zabývá Ústavní soud. Přesněji dva senátorské návrhy, které požadují, aby byla zrušena část úhradové vyhlášky, protože vůbec neodráží realitu a diskriminuje část podnikatelů v sociální sféře. To se ovšem netýká jen domovů sociální péče, ale i zdravotnictví jako celku. Úhradová vyhláška a způsoby mechanismu její tvorby by proto měly být už dávno zrušeny.

15. 05. 2016

"Vtipný" lékař porušuje smlouvu s pojištovnou

Lékař Zdeněk Postler si vyvěsil na ordinaci cedulku, že vyspává po návštěvě metalového koncertu, takže dorazí později. A i jinak se snaží být vtipný: například v pondělí nepředepisuje důchodcům léky na chronické choroby, protože to nestíhá. Právník Ondřej Dostál z Platformy zdravotních pojištěnců však upozorňuje, že tím porušuje smlouvu se zdravotní pojišťovnou a ta - stejně jako pacienti sami - by si to neměla nechat líbit.

15. 05. 2016

Miliony pojištěnců v Česku nemají preventivní prohlídky

Platforma zdravotních pojištěnců zjistila, že v letech 2013 až 2015 nebylo ani jednou na prevenci u praktického lékaře 44,4 procent dospělých pojištěnců. Alarmující číslo dokazuje, že pacienti raději přijdou až s akutním problémem do nemocnice nebo ke specialistovi, což výrazně prodražuje péči.

03. 05. 2016

Rozhodnutí o navýšení peněz do zdravotnictví je chybné

Vláda rozhodla o navýšení příjmů systému o 11 miliard. Platforma zdravotních pojištěnců sice plně podporuje navýšení příjmů lékařů a sester, na kterých hlavně v regionech stojí zdravotní péče. Ovšem prosté "dolití systému" o pár dalších miliard korun k tomuto cíli nepřispěje. Peníze daňových poplatníků totiž musí nejprve protéct přes chaotický systém přerozdělování, dostanou se přitom přednostně k neefektivním poskytovatelům, a ve mzdách těch pracovníků, kteří jsou nedostatečně placeni, skončí jen jejich menší část.

03. 05. 2016

Reexporty v otázkách a odpovědích

Poslanci právě projednávají zákon, který by měl zamezit vývozu levných léků z Česka a tím i zabránit jejich nedostatku pro pacienty. Jde o takzvané reexporty, kdy naše levné léky končí v zahraničních lékárnách a tam se mnohem dráže prodávají. Mnohdy jsou zisky reexportních firem na jedné krabičce až sedminásobné. V tomto odvětví se dle střízlivých odhadů pohybuje více než 11 miliard korun. Platforma zdravotních pojištěnců podává vysvětlení, oč v tomto případě jde, zda jsou reexporty legální a zda chystaný zákon zabrání vývozům a tím nedostatku leckdy klíčových léků pro české pojištěnce.

03. 05. 2016

Kdy smí lékaři informovat rodinu o zdravotním stavu pacienta?

Dříve bylo běžné, že do nemocnice stačilo zavolat telefonem a zdravotníci byli svolní říct rodinným příslušníkům prakticky cokoliv o zdravotním stavu jejich pacienta. Problém je, že lékař nikdy neví, kdo je ne druhém konci drátu. A také nemůže vědět, zda si pacient, který je například v bezvědomí, vůbec přeje informovat svou rodinu o tom, co mu je. Dnes se proto informování rodinných příslušníků nebo osob blízkých řídí zákonem.

15. 04. 2016

Soudní žaloby nejsou jediným způsobem, jak řešit spor lékaře a pacienta

Mnohamilionové částky, kterých se domohli někteří pacienti soudní žalobou o odškodné za újmu na zdraví, inspirují sice o něco víc pacientů ke stejnému kroku. Ve skutečnosti je však poměrně těžké a finančně náročné se odškodného domoci. Jednak je to cesta, která trvá v průměru tři roky, ale třeba i šest let a déle. A pak: ne všechny žaloby mají šanci na úspěch. Zahraniční příklady však ukazují, že jsou i jiné způsoby, jak odškodnit více pacientů a v důsledku dokonce levněji.

25. 10. 2015

Když lékař nabízí léčbu za peníze

Podnikatelé ve zdravotnictví stále častěji nabízejí pacientům různé léčebné metody s tvrzením, že je nehradí pojišťovna, pacient si je proto musí zaplatit. To v některých případech není v souladu se zákonem, pacienti jsou uváděni v omyl a platí zbytečně až statisícové částky. Proto je dobré znát pravidla, kdy lze a kdy nelze přímou platbu požadovat. Následující návod slouží k tomu, aby pacienti uměli takové případy rozpoznat a účinně se bránit případnému podvodnému jednání.