Poradenská linka

Bezplatná služba v podobě informační linky pro veřejnost. Linka je určena pacientům, rodinným příslušníkům, zástupcům pacientských organizací, lékařům, zájemcům z řad veřejnosti, kteří se chtějí dozvědět více informací a dostupnosti hrazené péče.

Zašlete svůj dotaz na e-mail:

linka@zdravotnipojistenci.cz

Pomoc k dostupné hrazené péči pro pacienty:

  • Řešíte problémy vztahující se k čerpání a dostupnosti zdravotní péče?
  • Nevíte si rady s dostupností hrazené péče a nevíte, na co máte ze zákona nárok?
  • Brání Vám k dostupnosti péče úhradové regulace či jiná omezení?
  • Neorientujete se ve složitém systému úhrad a spoluúčastí?
  • Nerozumíte pojmu „místní a časová" dostupnost, „off label" léčba, přeshraniční péče apod.?
  • Nevíte, jak žadat pojišťovnu o zajištění hrazené a nehrazené péče a jak s ní jednat?

Využití služeb občanské poradny PZP ČR je zcela bezplatné. Platforma však může nabídnout jen bezplatný, negarantovaný názor, výklad či stanovisko, a to v mezích časových možností některého z našich odborníků. Platforma nemůže poskytovat právní služby dle zákona o advokacii, například zastupovat pacienta před soudem v řízení o náhradu škody. Pacienti si mohou v případě potřeby takových služeb dle své svobodné volby vybrat advokáta ze seznamu České advokátní komory, případně požádat Českou advokátní komoru o zajištění bezplatného poradenství