Pro pojištěnce
04. 05. 2016

Platí se za otce u porodu nebo ne?

V médiích se dnes objevila zpráva, že zatímco břeclavská nemocnice přestala vybírat poplatky za přítomnost otce u porodu, v brněnské nemocnici jej vybírají nadále, jen jej přejmenovali: nově jde o poplatek za školení sester u porodu a je o třicet korun nižší. To přesto, že Ústavní soud rozhodl, že poplatek za přítomnost otce u porodu se vybírat nemůže. Jak to je ve skutečnosti a zda si nemocnice smí vzít peníze za otce, popisuje Tisková zpráva Platformy zdravotních pojištěnců.

Ústavní soud 26. dubna vyhověl stížnosti, která směřovala proti vybírání poplatků za přítomnost otce u porodu. Platforma zdravotních pojištěnců toto rozhodnutí přivítala, neboť vnáší více světla do šedé zóny přímých plateb, které požadují zdravotnická zařízení po pacientech.

Za významné považujeme zejména následující názory Ústavního soudu:


 Na co je ze zákona právo, to nejde zpoplatňovat

Přítomnost u porodu sama o sobě nemůže být zatížena "poplatkovou povinností", nejde ji ani podmínit úhradou běžných výdajů na provoz zdravotnického zařízení, například osvětlení, topení, hygienický oděv, rouška či návleky pro návštěvy (bod 18).


 Co je nad rámec zákonných práv, zpoplatnit lze

Může jít například o náklady na občerstvení či proškolení a instruktáž otce či jiné osoby určené rodičkou. Výše platby musí být alespoň rámcově přiměřená nákladům, nesmí být v diametrálním nepoměru k pořizovací ceně, potřebnému rozsahu a poskytnutým úkonům. Je na zdravotnickém zařízení, aby výši požadované platby zdůvodnilo (bod 20.)


 Platba by měla být férová

Nesmí se skrývat pod "kvazislužby", účelově nabízené jen proto, aby za ně mohl být vybrán jakýsi poplatek. Nemá také jít o skryté platby, které zastírají svůj pravý účel a podporují poskytování zdravotních služeb na bázi známostí, konexí a protekce. (bod 21.)


Zisk porodnice není sám o sobě nic "nemravného" či nepovoleného

Viz bod 16. Pokud je nemocnice obchodní korporací, není tvorba zisku v přiměřené výši a za transparentně nastavených podmínek vyloučena, ba naopak je logickou součástí jejího fungování (bod 28).

"Tento rozsudek není významný jen pro "otce u porodu", ale i pro všemožné další platby, bez kterých se pojištěnci často nedostanou k "bezplatné" péči", komentuje Ondřej Dostál z Platformy zdravotních pojištěnců. Může jít o široké spektrum skrytých plateb - od "povinných" sponzorských darů či plateb za zařazení do kartotéky, přes platby za nadstandardní pokoj tam, kde žádné bezplatné standardní pokoje nejsou, různé přednostenky či platby za objednání na čas, bez kterých se pacient k lékaři v rozumném čase neobjedná, až třeba po přemrštěné platby za nemocniční parkování.

Pokud ale jde o skutečně vzniklé vícenáklady, musí být vždy dáno, kdo je zaplatí, a Ústavní soud si správně uvědomuje, že právu jedněch (zde rodičů) zpravidla odpovídají povinnosti a náklady druhých (zde porodnic). "Pokud se Ministerstvo zdravotnictví domnívá, že by nemocnice neměly za přítomnost otce u porodu vybírat nic, mělo by tyto náklady připočíst k úhradě, kterou porodnice dostanou od zdravotních pojišťoven", říká Ondřej Dostál. Pokud však regulátor usoudí, že peníze pojištěnců lze vynaložit účelněji, musí počítat s tím, že dodatečné náklady budou muset nemocnicím pokrýt pacienti. "Pro takový případ lze zvážit vydání cenového předpisu, který by předvídatelně určil, jaké nejvyšší ceny lze požadovat za náklady spojené s realizací práva na přítomnost u porodu", doporučuje Ondřej Dostál.

Plný text rozsudku v příloze.

Přílohy

Ondřej Dostál

Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. je učitelem zdravotnického práva a právníkem Platformy zdravotních pojištěnců ČR