Pro pojištěnce
15. 05. 2016

Miliony pojištěnců v Česku nemají preventivní prohlídky

Platforma zdravotních pojištěnců zjistila, že v letech 2013 až 2015 nebylo ani jednou na prevenci u praktického lékaře 44,4 procent dospělých pojištěnců. Alarmující číslo dokazuje, že pacienti raději přijdou až s akutním problémem do nemocnice nebo ke specialistovi, což výrazně prodražuje péči.

V absolutních číslech to znamená, že prevenci nedostalo  2 313 983 pojištěnců a to jen z VZP. Dá se však předpokládat, že čísla z ostatních zdravotních pojišťoven budou obdobná. Podrobit se preventivní prohlídce je však povinností pojištěnce a pojišťovna jej může pokutovat za její nesplnění. 

 "Nedostatek prevence vede ke špatným zdravotním návykům a k nárůstu počtu civilizačních nemocí, což masivně zvyšuje výdaje na zdravotnictví", říká specialista na zdravotnické právo Ondřej Dostál z Platformy zdravotních pojištěnců.

V některých okresech přitom připadá na jednoho praktika přes 2000 registrovaných pojištěnců, což je o čtvrtinu více než republikový průměr. Jedná se zejména o Sever Čech. S tím souvisí horší dostupnost lékařské rady a pomoci pro pacienta u běžných nemocí, opožděné zjištění vážných chorob, snížení šance na vyléčení a zvýšené náklady na specializovanou péči.

Pacient bez prevence se prodraží

Z nemocnic se přitom ozývají stížnosti lékařů, že někteří pacienti "obcházejí primární péči" a než by čekali u praktika, raději jdou rovnou do nemocnice nebo si zavolají záchranku. Což pochopitelně prodražuje péči.

"Dobrá dostupnost péče praktických lékařů by se vyplatila medicínsky i ekonomicky", říká Ondřej Dostál. „Bohužel pravidla úhrad motivují praktické lékaře k omezování péče a finančně trestají ty, kteří přesto o pacienty řádně pečují". Paradoxem totiž je, že praktickým lékařům se vyplatí pracovat kratší dobu. 

To v důsledku znamená, že lékař si pacienta často ani nepozve. Platforma zdravotních pojištěnců proto požádala pojišťovny o konkrétní data o preventivních prohlídkách a také o vytíženosti lékařů. Praktický lékař v chomutově musí obsloužit až jednou tolik pacientů, než ten z Prahy, což má opět vliv na kvalitu péče.

Dotazy na zdravotní pojišťovny: 

1/ Jaký je počet pojištěnců dané ZP v regionu a počet smluvních praktických lékařů

2. Jaký je průměrný počet registrovaných pojištěnců na jednoho praktika, resp. dětí na jednoho PLDD

3. Jaký je počet PL a PLDD v regionu, kteří volí variantu "mít kratší pracovní dobu a tím nižší kapitaci

4. Jaký je  počet pojištěnců v regionu, kteří vůbec nemají registrujícího praktického lékaře

5. Jaký je počet pojištěnců v regionu, kteří:

a) v posledním roce

b) v posledních 2 letech

c) v posledních třech letech vůbec nebyli u PL nebo PLDD

6. Jaký je počet pojištěnců v regionu, kteří se nepodrobili poslední tři roky preventivní prohlídce, a zda je pojišťovna pokutovala

7. Jaký je počet pojištěnců v regionu, kteří současně nebyli v posledních letech u praktika a současně na ně byly vykázány služby na záchrance, pohotovosti nebo v nemocnicích