Pro pojištěnce
28. 11. 2017

Dostupnost centrové léčby

Platforma zdravotních pojištěnců ČR si vyžádala od VZP ČR a od Svazu zdravotních pojišťoven údaje o počtech pacientů léčených v letech 2014 a 2015 nákladnými, tzv. centrovými léky, ve vztahu k místu jejich trvalého bydliště. Jaké informace z dat vyplývají a jaký to má dopad na pacienty, bylo tématem konference Platformy na téma "Dostupnost centrových léčiv v ČR", která se konala dne 27.11.2017.

Pro pojištěnce
06. 03. 2017

Personální zajištění služeb v LDN

Jaké je adekvátní množství personálu pro LDN, aby mohla zajistit svůj provoz? Je nutná přítomnost lékaře? Jaké jsou následky nezajištěné péče a nedostatku personálu pro pacienty? Na tyto otázky odpovídá JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotní právo PwC Legal.

Pro pojištěnce
30. 01. 2017

Spádovost už léta neexistuje

Stále se ještě setkáváme s případy, kdy nemocnice v neakutních případech odmítají vyšetřit nemocné, kteří mají bydliště jinde. Avšak argument takzvané spádovosti by nemocnice už dávno používat neměly. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová uvedla, že "Bydliště důvodem k odmítnutí péče být nemůže," a také že, "Spádovost v našem systému neexistuje, pojištěnec má ze zákona právo na volbu smluvního poskytovatele."

Pro pojištěnce
16. 01. 2017

Pacientské organizace v českém zdravotnictví

Pacientské organizace nejsou důležité pouze pro pacienty, v poslední době se o spolupráci s nimi snaží i Ministerstvo zdravotnictví. O významu, účelu a funkci pacientských organizací v systému zdravotnictví a o dalších tématech je následující rozhovor s JUDr. Ondřejem Dostálem.

Pro pojištěnce
12. 12. 2016

Ústavní soud nezrušil nadstandardy.

Ústavní soud se dost dobře nemůže vyjadřovat ke všemu, co o něm napovídali do novin politici nebo lékařští funkcionáři. Proto nabízí následující článek shrnutí, co ústavní soud skutečně řekl, když v roce 2013 posuzoval tehdejší novelu zákona o zdravotním pojištění.

Pro pojištěnce
28. 11. 2016

Pacient má právo se léčit

Na stránkách magazínu HOSPITALin se v nedávné době objevil rozhovor s JUDr. Ondřejem Dostálem, mezi témata rozhovoru patří například právo pacienta léčit se, využívání nových léčebných metod či pacientské organizace.

Pro pojištěnce
15. 05. 2016

Miliony pojištěnců v Česku nemají preventivní prohlídky

Platforma zdravotních pojištěnců zjistila, že v letech 2013 až 2015 nebylo ani jednou na prevenci u praktického lékaře 44,4 procent dospělých pojištěnců. Alarmující číslo dokazuje, že pacienti raději přijdou až s akutním problémem do nemocnice nebo ke specialistovi, což výrazně prodražuje péči.

Pro pojištěnce
04. 05. 2016

Platí se za otce u porodu nebo ne?

V médiích se dnes objevila zpráva, že zatímco břeclavská nemocnice přestala vybírat poplatky za přítomnost otce u porodu, v brněnské nemocnici jej vybírají nadále, jen jej přejmenovali: nově jde o poplatek za školení sester u porodu a je o třicet korun nižší. To přesto, že Ústavní soud rozhodl, že poplatek za přítomnost otce u porodu se vybírat nemůže. Jak to je ve skutečnosti a zda si nemocnice smí vzít peníze za otce, popisuje Tisková zpráva Platformy zdravotních pojištěnců.

Pro pojištěnce
03. 05. 2016

Kdy smí lékaři informovat rodinu o zdravotním stavu pacienta?

Dříve bylo běžné, že do nemocnice stačilo zavolat telefonem a zdravotníci byli svolní říct rodinným příslušníkům prakticky cokoliv o zdravotním stavu jejich pacienta. Problém je, že lékař nikdy neví, kdo je ne druhém konci drátu. A také nemůže vědět, zda si pacient, který je například v bezvědomí, vůbec přeje informovat svou rodinu o tom, co mu je. Dnes se proto informování rodinných příslušníků nebo osob blízkých řídí zákonem.

Pro pojištěnce
18. 04. 2016

Patero rad, jak poznat dobrého lékaře

Internet je plný nejrůznějších návodů, jak zjistit, kdo je dobrý lékař. Řada z těch informací však neplatí. Například fakt, že má lékař plnou čekárnu, ještě neznamená, že je dobrý a lidé se k němu jen hrnou. Může to znamenat také to, že si neumí dobře zorganizovat čas nebo že jste z regionu, kde je lékařů nedostatek a tak jsou přetíženi velkým počtem pacientů. Přesto však signály, jak se zorientovat a jak si dobře vybrat, existují. Zde je pětice rad, čím se řídit, aby pacient eliminoval možnost, že se dostane do rukou lékaře, jenž mu nebude vyhovovat nebo zanedbá vážný problém.

Pro pojištěnce
16. 11. 2015

Odmítání pacientů: Jak se bránit?

Koncem každého roku se pacienti v nemocnicích setkávají s odmítáním nebo odkládáním péče. Nemocnice to zdůvodňují tím, že již vyčerpaly přidělené roční rozpočty od příslušných pojišťoven. Někdy to nemocnice vyhlásí veřejně, v horším případě se tak děje skrytě – lékaři dostanou přikázáno „udržet finanční limity“, současně však o tom nesmí mluvit. Právo zakazuje poskytovatelům péče přenášet své ekonomické problémy na pacienty, pro ně je taková praxe velmi nebezpečná, neboť prodleva může snadno způsobit vážnou újmu na jejich zdraví. Aby se pacienti uměli bránit, přinášíme následující návod.

Pro pojištěnce
25. 10. 2015

Když lékař nabízí léčbu za peníze

Podnikatelé ve zdravotnictví stále častěji nabízejí pacientům různé léčebné metody s tvrzením, že je nehradí pojišťovna, pacient si je proto musí zaplatit. To v některých případech není v souladu se zákonem, pacienti jsou uváděni v omyl a platí zbytečně až statisícové částky. Proto je dobré znát pravidla, kdy lze a kdy nelze přímou platbu požadovat. Následující návod slouží k tomu, aby pacienti uměli takové případy rozpoznat a účinně se bránit případnému podvodnému jednání.

Další