Návody pro pojištěnce

V této sekci naleznete návody pro pojištěnce pro složité situace, do kterých se mohou v českém zdravotnictví dostat. Týkají se zejména problémů s přístupem k péči hrazené ze zdravotního pojištění. Ačkoliv jsou zaměřeny zejména na pacienty, mohou tyto návody pomoci v orientaci i jejich příbuzným a blízkým, pracovníkům pacientských sdružení a v neposlední řadě ošetřujícím lékařům a dalším zdravotníkům.

Pro pojištěnce
06. 03. 2017

Personální zajištění služeb v LDN

Jaké je adekvátní množství personálu pro LDN, aby mohla zajistit svůj provoz? Je nutná přítomnost lékaře? Jaké jsou následky nezajištěné péče a nedostatku personálu pro pacienty? Na tyto otázky odpovídá JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotní právo PwC Legal.

Pro pojištěnce
30. 01. 2017

Spádovost už léta neexistuje

Stále se ještě setkáváme s případy, kdy nemocnice v neakutních případech odmítají vyšetřit nemocné, kteří mají bydliště jinde. Avšak argument takzvané spádovosti by nemocnice už dávno používat neměly. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová uvedla, že "Bydliště důvodem k odmítnutí péče být nemůže," a také že, "Spádovost v našem systému neexistuje, pojištěnec má ze zákona právo na volbu smluvního poskytovatele."

Pro pojištěnce
16. 01. 2017

Pacientské organizace v českém zdravotnictví

Pacientské organizace nejsou důležité pouze pro pacienty, v poslední době se o spolupráci s nimi snaží i Ministerstvo zdravotnictví. O významu, účelu a funkci pacientských organizací v systému zdravotnictví a o dalších tématech je následující rozhovor s JUDr. Ondřejem Dostálem.

Pro pojištěnce
12. 12. 2016

Ústavní soud nezrušil nadstandardy.

Ústavní soud se dost dobře nemůže vyjadřovat ke všemu, co o něm napovídali do novin politici nebo lékařští funkcionáři. Proto nabízí následující článek shrnutí, co ústavní soud skutečně řekl, když v roce 2013 posuzoval tehdejší novelu zákona o zdravotním pojištění.

Pro pojištěnce
28. 11. 2016

Pacient má právo se léčit

Na stránkách magazínu HOSPITALin se v nedávné době objevil rozhovor s JUDr. Ondřejem Dostálem, mezi témata rozhovoru patří například právo pacienta léčit se, využívání nových léčebných metod či pacientské organizace.

Pro pojištěnce
15. 05. 2016

Miliony pojištěnců v Česku nemají preventivní prohlídky

Platforma zdravotních pojištěnců zjistila, že v letech 2013 až 2015 nebylo ani jednou na prevenci u praktického lékaře 44,4 procent dospělých pojištěnců. Alarmující číslo dokazuje, že pacienti raději přijdou až s akutním problémem do nemocnice nebo ke specialistovi, což výrazně prodražuje péči.