Připomínkové řízení

České zdravotnictví stojí každoročně občany přes 250 miliard korun, které by měly být co nejefektivněji použity pro zlepšení zdraví populace. Aby to tak opravdu bylo, prosazuje Platforma zdravotních pojištěnců změny, které mají za cíl odstraňovat plýtvání, zvýšit informovanost o vynakládání veřejných prostředků, bránit korupci a posílit postavení pojištěnců, kteří systém veřejného zdravotnictví financují ze svých daní a odvodů. Proto Platforma poskytuje prostor pacientským sdružením k vyjádření připomínek k připravované legislativě. Za účelem podpory veřejné diskuse Platforma zveřejňuje též připomínky dalších subjektů a vypořádání připomínek jejich předkladatelem.