Pro odborníky
15. 05. 2016

"Vtipný" lékař porušuje smlouvu s pojištovnou

Lékař Zdeněk Postler si vyvěsil na ordinaci cedulku, že vyspává po návštěvě metalového koncertu, takže dorazí později. A i jinak se snaží být vtipný: například v pondělí nepředepisuje důchodcům léky na chronické choroby, protože to nestíhá. Právník Ondřej Dostál z Platformy zdravotních pojištěnců však upozorňuje, že tím porušuje smlouvu se zdravotní pojišťovnou a ta - stejně jako pacienti sami - by si to neměla nechat líbit.

Někdo snad může považovat za zábavné vzkazy pana doktora, že kvůli návštěvě metalového koncertu nehodlá dodržet ordinační dobu a dorazí do ordinace až v devět. Lékař ještě doporučil svým pacientům, aby taky neseděli u televize s "lahváčem", a vyrazili na kvalitní koncert.

"Méně zábavné však je, že mu vyspávání po koncertě hradí zdravotní pojišťovny, a že pacienti v Chlumci nemají zajištěnou dostupnost péče. Zdravotní pojišťovny jsou odpovědné za to, aby mezi lékaři, kteří dostávají úhradu z veřejných prostředků, k takovým výstřelkům nedocházelo," komentuje počínání lékaře specialista na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Podle něj nikdo nebrání panu doktorovi vést svou ordinaci bohémským způsobem, nechť tak ale činí mimo smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami a najde si klienty, kteří mu za takový přístup budou ochotni platit.

Lékař bohém porušuje smlouvu 

Ze smluv s VZP s lékařem Zdeňkem Postlerem totiž plyne, pan doktor se zavázal být v ordinaci od 7.00 ráno - a to i po koncertě a i pro důchodce, kteří potřebují léky na chronické choroby. Lékař si navíc vybral nejvyšší variantu kapitace, která se dává za široký rozsah ordinační doby. (viz příloha)

"Ve smlouvě s VZP je napsáno, že mu může být smlouva vypovězena, pokud "bezdůvodně neposkytuje zdravotní péči ve sjednaném rozsahu a kvalitě" nebo "neodůvodněně omezuje pro pojištěnce Pojišťovny ordinační dobu sjednanou ve smlouvě"," informuje Dostál.

Smlouva platí od roku 2008, lékař tyto excesy činí opakovaně, pojišťovna však zjevně dosud smlouvu nevypověděla ani neučinila žádné kroky k ochraně zájmů svých pojištěnců. A je to právě pojišťovna, která má hájit zájmy svých klientů.

Přílohy

Další zdroje