Pro odborníky
03. 05. 2016

Rozhodnutí o navýšení peněz do zdravotnictví je chybné

Vláda rozhodla o navýšení příjmů systému o 11 miliard. Platforma zdravotních pojištěnců sice plně podporuje navýšení příjmů lékařů a sester, na kterých hlavně v regionech stojí zdravotní péče. Ovšem prosté "dolití systému" o pár dalších miliard korun k tomuto cíli nepřispěje. Peníze daňových poplatníků totiž musí nejprve protéct přes chaotický systém přerozdělování, dostanou se přitom přednostně k neefektivním poskytovatelům, a ve mzdách těch pracovníků, kteří jsou nedostatečně placeni, skončí jen jejich menší část.

Prosté navýšení peněz do zdravotnictví není proto správným krokem, nebudou-li předtím napraveny následující nedostatky:

Chaotická síť poskytovatelů
Největší a nejdražší nemocnice provozuje Ministerstvo zdravotnictví. Chybí však koncepce jejich rozvoje, draze nakoupené přístroje nejsou naplno využity, fungují třeba jen na jednu směnu dopoledne.

Síť specializovaných center, které léčí ty nejnákladnější nemoci, je také chaotická, v některých krajích zcela chybí - na Karlovarsku, pojištěnci jsou tak nuceni dojíždět daleko. Zatímco lidé z Prahy si mohou mezi centry vybírat. Zákon o síti neziskových nemocnic, který měl situaci řešit, připravilo MZ ČR v nepoužitelné podobě, jeho přepracování se patrně již v tomto volebním období nestihne.

Pokud jde o ambulantní sféru a ordinace lékařů, neexistují závazná pravidla, podle kterých pojišťovny uzavírají nové smlouvy či je uzavřít odmítají. Přestože jsou zdravotní pojišťovny podle práva veřejnými zadavateli, tak komu zadají "zakázku" na zajištění péče pro pojištěnce nepodléhá jasným pravidlům.

Netransparentní nákupy léků a materiálu
Nemocnice nakupují bez písemných smluv, za přemrštěné ceny, přijímají provize od dodavatelů a Ministerstvo zdravotnictví i pojišťovny prohlašují tento stav za normální. Výtky Nejvyššího kontrolního úřadu ani zjevné korupční kauzy (např. Nemocnice Na Homolce, IKEM-Kardioport) nebyly přesvědčivě vypořádány.

Zákon o úhradách zdravotnických prostředků, který měl řešit nejkritičtější oblasti, dosud nebyl předložen a patrně se v tomto volebním období také už nestihne. Podařilo se sice schválit zákon o Registru smluv, ČSSD se však snaží na poslední chvíli poslaneckým přílepkem vyjmout z Registru smluv právě nákupy léků a zdravotnických prostředků, kudy utíkají ze zdravotnictví stamiliony.

Chaos v úhradách za péči
Úhradovou vyhlášku, která upravuje tok peněz mez pojišťovnami a poskytovateli, vydává MZ ČR bez řádně zjištěných podkladů. Nemocnice podle ní nedostávají zaplaceno za péči o každého pacienta, ale dostávají balík peněz spočítaný podle toho, kolik utratily loni, za tu samou péči se různým nemocnicím hradí zcela odlišné částky. Tím dochází jednak k regionálním nerovnostem (díky množství "historicky bohatých" nemocnic dostávají pražští pacienti více péče než pacienti v krajích), jednak k fenoménu "výhodných a nevýhodných specializací", což vede například ke špatné dostupnosti následné péče nebo lůžkové psychiatrické péče.

Až 75% smluv nemocnic s pojišťovnami úhradovou navíc vyhlášku ignoruje a vytváří si vlastní individuální dohody. Nad tím neexistuje žádná kontrola. Opět tím dochází k nerovnostem mezi poskytovateli - je jedno, nakolik jsou pro pojištěnce nemocnice kvalitní či nekvalitní, víc dostane ta, která se o peníze umí lépe "rvát" v individuálních dohodách. Dochází tím také netransparentně ke zvýhodňování úhrady některých léků, či k úhradě péče neschválené do Seznamu výkonů. Ostrou kritiku Nejvyššího kontrolního úřadu po kontrole v ČPZP Ministerstvo nevypořádalo.

Přebujelá byrokracie
Dle lékařů z praxe stráví zdravotníci až 30% pracovní doby papírováním. To je důsledkem nepochopení práva a neúcty k času zdravotníků. Podstatná část administrativy je buďto zcela nepatřičná (například souhlasy s hospitalizací podepisované nesvéprávnými pacienty). Nebo kontraproduktivní (zákon nechce po lékaři, aby s pacientem sepsal formulář poučení, ale aby si našel čas vysvětlit mu povahu a rizika zákroku, i to je totiž inforovaný souhlas).

Přínos takové byrokracie je v hrubém nepoměru k nákladům z hlediska ceny práce zdravotníka (velká část norem, certifikátů a "bezpečnostních" metodik), nebo ji lze podstatně zefektivnit elektronizací a přenosem administrativy na levnější nezdravotníky - tady jde například o velkou  část povinnosti při vedení zdravotnické dokumentace. Na papírováním promarněný čas lékařů a sester, kterou však musí pojištěnci v jejich mzdách zaplatit, padne tak zbytečně přes deset miliard ročně.

Za těchto okolností bohužel není správný čas navýšit příjmy zdravotnictví, neboť by se peníze daňových poplatníků k navýšení platů těch pro pacienty nejpotřebnějších skupin zdravotníků vůbec nedostaly.

Platforma zdravotních pojištěnců

Platforma zdravotních pojištěnců
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú. je nestátní, nezisková organizace zaměřená na ochranu zájmů pacientů a pojištěnců v českém zdravotnictví.