Pro odborníky
17. 06. 2016

Opakované použití jednorázových nástrojů

V posledních dnech vzbudila živou diskusi mezi lékaři debata o tom, zda nemocnice používají jednorázové přístroje a pomůcky opakovaně - tedy zda například resterilizují. Ministerstvo zdravotnictví se proti brání, že jde o šíření poplašné zprávy. Lékaři však připouští, že se tak děje. Co na to říkají zákony a vyhlášky?

Existuje vyhláška nebo zákon, který by se věnoval jednorázovým pomůckám a jejich opakovanému použití?

Vyhláška má číslo 306/2012 Sb., v Příloze 3 a § 7 se píše toto:
p) opakovaně používané zdravotnické prostředky se dezinfikují, čistí a sterilizují podle návodu výrobce. Jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat ani po jejich sterilizaci.

Tato vyhláška provádí zákon o ochraně veřejného zdraví, ten má na konci uvedené i možné finanční sankce, tedy patrně i za toto porušení - navazuje to na § 17 a sankce je v § 92j.

Jakému riziku se vystavuje lékař, který při operaci či diagnostickém postupu používá opakovaně resterilizované jednorázové pomůcky?

Za škodu na zdraví by odpovídalo spíše zdravotnické zařízení, cestou odpovědnosti za škodu.
V mnoha nemocnicích ale už dnes platí pro tyto případy vnitřní řády, zavedené v rámci procesu akreditace, a z těchto vnitřních řádů vyplývají i pracovněprávní povinnosti zdravotníků.

Jak těžké je prokázat, že k případným pooperačním komplikacím došlo právě v důsledku použití opakovaně resterilizovaných pomůcek?

Obecně, prokazovat souvislost pooperační komplikace nebo nemocniční infekce s pobytem v nemocnici anebo použitím nesterilního přístroje může být z hlediska důkazního dost obtížné. Problém je s tím "právě v důsledku použití". Máme zde protiprávní jednání - porušení vyhlášky, spočívající v opakované sterilizaci a použití jednorázové pomůcky; máme zde škodu, spočívající v pooperační komplikaci; ale je třeba prokázat, že ve smyslu zákona "došlo ke škodě právě použitím věci při plnění závazku", tedy příčinnou souvislost. Zde bude hrát velkou roli například míra časové souvislosti, druh a vlastnosti pomůcky o niž se jedná.

Další zdroje

Ondřej Dostál

Ondřej Dostál
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. je učitelem zdravotnického práva a právníkem Platformy zdravotních pojištěnců ČR