Pro odborníky
07. 07. 2016

Informovaný souhlas nemusí být byrokracie

Česká lékařská komora v posledních dnech rozvířila debatu o tom, že jsou lékaři příliš zatíženi administrativou. Vedení komory dokonce podepsalo výzvu, kde žádá zastavení dalších byrokratických pravidel, které se na lékaře řítí ze všech stran. A sem počítá mimo jiné i informovaný souhlas pacienta s léčbou či se zákrokem. Lékaři bohužel nevědí, že v přílišné snaze vyhovět zákonům, si v tomto případě způsobují problém s byrokracií sami.

Předně: ze zákona platí, že:

Jde o nástroj, který pacientovi umožňuje stát se rovnocenným účastníkem rozhodování o léčbě. Všechny důležité zákroky totiž musí být prováděny se souhlasem pacienta, jemuž musí předcházet dostatečné poučení. Pacientův souhlas musí být svobodný, bez nátlaku. A také musí obsahovat informace o rizicích léčby i rizicích situace, kdy se takto léčit nebude. Součástí musí být i cena péče, pokud jde o nehrazenou péči.Pokud jde o stavy ohrožující život, či pacienta v bezvědomí, má lékař samozřejmě právo postupovat bez informovaného souhlasu.

(Blíže: Úmluva o biomedicíně a zákon 372/2011 Sb.)

Právní oddělení nemocnic má předpřipravené formuláře k důležitým zákrokům, lékaře však informovamý souhlas přesto stále trápí. Neví, zda vyžadovat podpis obou rodičů u nezletilců před zákrokem, nebo zda si nechat podepsat i souhlas s povinným očkováním. Což roztáčí spirálu zbytečného papírování, jak upozornila Česká lékařská komora.

„Zdravotničtí pracovníci dosud většinou mlčky akceptovali postupně narůstající požadavky nejrůznějších institucí, organizací zabývajících se lidskými právy, teoretických organizátorů zdravotnictví a ošetřovatelství, politiků a legislativních právníků, jako nezbytnou nutnost poskytování zdravotní péče vyplývající zejména z požadavků legislativy Evropské unie. Pohár naší trpělivosti však již přetekl," napsalo vedení komory ve své výzvě poslancům, ministerstvu zdravotnictví a svým členům.
Souhlas lze udělit i ústně
Málokdo si však uvědomuje, že informovaný souhlas nemusí mít pouze písemnou podobu. "Informovaný souhlas může lékař s pacientem probrat i pouze ústně a pacient má právo ptát se na všechny otázky, co jej ohledně zákroku či léčby zajímají," říká Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo.
Lékař by se však měl ujistit, že pacient všemu porozuměl a ví, k čemu souhlas dal. Že pacienta řádně poučil a dostal ústní souhlas také musí zapsat do karty pacienta. Jsou také země - např. USA - kde se lékaři papírováním ani zapisováním do počítače nezatěžují  vůbec a průběh poučení pacienta i jeho informovaný souhlas nahrávají na diktafon.
Toto pravidlo o ústním informovaném souhlasu neplatí v případě takzvaného negativního reversu. Tedy situace, kdy svéprávný a zletilý pacient odmítne péči či léčbu, i když je poučen, že tím může ohrozit své zdraví či život. ""Negativní revers musí být vždy v písemné podobě a musí mu opět předcházet dostatečné a prokazatelné poučení pacienta," říká Ondřej Dostál.
V každém případě je však třeba si uvědomit, že ze zákona má pacient na informovaný souhlas právo - vědět, co se ním bude dít a jaké jsou alternativy a rizika. A na tom nic nezmění ani výzva České lékařské komory o odstranění byrokratické zátěže lékařů.

Další zdroje

Platforma zdravotních pojištěnců

Platforma zdravotních pojištěnců
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú. je nestátní, nezisková organizace zaměřená na ochranu zájmů pacientů a pojištěnců v českém zdravotnictví.