Pro média
23. 06. 2017

Je zdravotní péče opravdu dostupná vždy pro všechny?

Datum konání:
23. 06. 2017

TZ: Praha, 23. června 2017 – na dnešní konferenci Platformy zdravotních pojištěnců ČR s názvem „Hájení práv pacientů na přístup ke zdravotní péči“ byly hlavním tématem nedostatky v českém systému zdravotnictví a reálné kazuistiky pacientů. Zahraničními hosty byly prezentovány zejména zkušenosti z jiných států a možnosti řešení problémů na evropské úrovni. Cílem nebylo pouze kriticky hodnotit současný stav, ale i hledat východiska a osvědčené postupy při řešení problémů.

Hlavní host, rumunský právník Dan Cimpoeru, PhD, ve své přednášce ukázal, jak lze precedenčním soudním sporem na základě evropské legislativy vymoci pacientům proti státu přístup k hrazeným lékům na rakovinu. Jeho kolega z Evropské koalice pacientů s rakovinou, politický analytik Francesco Florindi, poukázal na potřebu spolupráce pacientských sdružení na evropské úrovni a důležitost zpětné vazby od pacientů z jednotlivých států pro evropské instituce.

 

„Nemocní, kteří zaujímají aktivní přístup ke své léčbě, očekávají právě od pacientské organizace, aby jim zprostředkovala informace nejen o terapeutických možnostech, ale též o zdravotnické legislativě. Inspiraci přinášejí právní kauzy ze zahraničí, prezentované na dnešní konferenci“ uvedla Jana Pelouchová, která je členem Správní rady Platformy, a ve svém příspěvku představila edukační projekt s názvem „Škola právního povědomí pacienta.“

JUDr. Martin Abraham, advokát kanceláře Abraham & Partneři, uvedl faktory ovlivňující preskripci v ČR, které jsou často v rozporu s požadavky Evropského práva. Podle něj jsou hlavními důvody nedostupnosti léčiv pro pacienty v ČR zbytnělá preskripční a indikační omezení praktických lékařů a dále umělé oddalování zavádění nových léčiv na český trh. JUDr. Abraham rovněž označil jako netransparentní současnou praxi pozitivních seznamů a bonusových systémů zasahujících do objektivity preskripce lékařů. Jako nepřípustnou označil dále praxi ekonomických záměn léčiv, kdy se léčivo u již rozléčených pacientů zamění za jiné z ryze ekonomických důvodů, bez medicínského opodstatnění.

 

Zástupkyně Ministerstva zdravotnictví, Mgr. Jana Hlaváčová, představila aktuální cíle Ministerstva zdravotnictví na spolupráci s pacientskými organizacemi a posílení jejich postavení v systému, mj. záměr umožnit jim, aby se podílely na připomínkování legislativních návrhů v oblasti zdravotnictví. Právník advokátní kanceláře PwC Legal JUDr. Ondřej Dostál referoval o probíhajících právních sporech o přístup k péči. „Pro jednotlivce je velmi obtížné domáhat se proti úřadům svého práva na hrazenou léčbu, zejména pokud současně bojuje s vážnou nemocí a běží mu čas. Vítám proto každou iniciativu, která posílí pacientská sdružení a zajistí, aby přístup k hrazené péči fungoval pro každého i bez pomoci právníků“, uvedl k iniciativě Ministerstva zdravotnictví.

 

Konference se zúčastnili zástupci více než deseti významných pacientských sdružení. V panelové diskusi byly představeny případy, kdy pacienti nemohou dosáhnout úhrady léků a zdravotnických prostředků, přestože na ně mají nárok, a řešeny možné právní cesty nápravy. Na setkání budou navazovat další vzdělávací aktivity Platformy.

 

V přiloženém odkaze lze najít ke stažení všechny prezentace zúčastněných řečníků.

Další zdroje

Platforma zdravotních pojištěnců

Platforma zdravotních pojištěnců
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú. je nestátní, nezisková organizace zaměřená na ochranu zájmů pacientů a pojištěnců v českém zdravotnictví.