Pro média
27. 11. 2017

Konference "Dostupnost centrové léčby v ČR"

Datum konání:
27. 11. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci dne 27. 11. 2017, kde představíme a vyhodnotíme získaná data ohledně poskytování centrové léčby v jednotlivých krajích ČR. Pro zpětnou odezvu politických činitelů zařazujeme i politický blok se zástupci nejsilnějších nově zvolených stran s tím, že jim tyto rozdíly nejsou lhostejné. Rádi uslyšíme a zapojíme se do tvorby návrhů řešení této situace.

V současnosti jsme získali data zdravotních pojišťoven, ze kterých lze vyčíst silné regionální disparity v poskytování centrové léčby. Je nutné na tento problém upozornit politiky, média, a veřejnost, jelikož pacienti ze všech koutů republiky by měli mít nárok na stejně kvalitní péči. Jedním z výstupů semináře bude právní návod pro nově indikované pacienty, co mají dělat, aby se k léčbě dostali, i přes to, že mohou mít statisticky horší přístup k léčbě.

 

Cena: 3000,- Kč s DPH za jednoho účastníka.

Fakturace proběhne na základě potvrzení účasti na e-mail reditel@zdravotnipojistenci.cz.

Pro zástupce pacientských organizací lze odpustit účastnický poplatek.

 

Kde: Pracovna, Vlkova 36, Praha 3

Kdy: 15:00 – 18:00, 27. listopad 2017

 

Potvrzení účasti: Kateřina Polcrová

Tel.: +420 774 292 552

E-mail: reditel@zdravotnipojistenci.cz

 

 

Platforma zdravotních pojištěnců

Platforma zdravotních pojištěnců
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú. je nestátní, nezisková organizace zaměřená na ochranu zájmů pacientů a pojištěnců v českém zdravotnictví.