Kontakt

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú., Na Václavce 1176/17, 150 00  Praha 5 Smíchov
IČ: 22814264, DIČ: CZ22814264
Bankovní spojení: 237115594/0300 (ČSOB)
platforma@zdravotnipojistenci.cz

O Platformě zdravotních pojištěnců

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú.,  je nestátní, nezisková, nepolitická organizace založená za účelem hájení a prosazování zájmů občanů České republiky a dalších osob, které jsou účastníky českého systému veřejného zdravotního pojištění a podílejí se na jeho financování. Ve spolupráci s pacientskými sdruženími zaměřenými na konkrétní diagnózy Platforma hájí práva nemocných na přístup k efektivní, kvalitní a včasné péči hrazené ze zdravotního pojištění, a to na základě objektivních a transparentních pravidel, bez diskriminace a v souladu s účelem veřejného zdravotního pojištění.