Pro pojištěnce
28. 11. 2017

Dostupnost centrové léčby

Platforma zdravotních pojištěnců ČR si vyžádala od VZP ČR a od Svazu zdravotních pojišťoven údaje o počtech pacientů léčených v letech 2014 a 2015 nákladnými, tzv. centrovými léky, ve vztahu k místu jejich trvalého bydliště. Jaké informace z dat vyplývají a jaký to má dopad na pacienty, bylo tématem konference Platformy na téma "Dostupnost centrových léčiv v ČR", která se konala dne 27.11.2017.

Pro média
27. 11. 2017

Konference "Dostupnost centrové léčby v ČR"

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci dne 27. 11. 2017, kde představíme a vyhodnotíme získaná data ohledně poskytování centrové léčby v jednotlivých krajích ČR. Pro zpětnou odezvu politických činitelů zařazujeme i politický blok se zástupci nejsilnějších nově zvolených stran s tím, že jim tyto rozdíly nejsou lhostejné. Rádi uslyšíme a zapojíme se do tvorby návrhů řešení této situace.

Pro odborníky
13. 11. 2017

Odmítnutí léčby pacientem

Co dělat, pokud pacient odmítne navrženou léčbu? Negativní reverz je projevem autonomie pacienta, ale jaké právní důsledky plynou pro ošetřujícího lékaře?

Pro odborníky
24. 10. 2017

Překročení limitu zdravotní pojišťovny

Jak se chovat v případě, kdy má lékař v péči pacienty, kteří potřebují drahou léčbu, a překročí tzv. limity zdravotních pojišťoven?

Pro média
12. 10. 2017

Pracovní setkání k novele vyhlášky č. 376/2011 Sb.

Dovolujeme si Vás pozvat na krátké pracovní setkání k novele vyhlášky č. 376/2011 Sb., které pořádá Platforma zdravotních pojištěnců, a uskuteční se v pondělí od 17:00 v Impact Hub Praha. Pracovní setkání je určeno zejména pro zástupce pacientských organizací, jelikož změny ve vyhlášce mohou významně ovlivnit dostupnost inovativní léčby pro pacienty.

Pro média
04. 10. 2017

Šest překážek pacienta při přístupu k péči

TZ: Praha, 3. října 2017
Dnes proběhla předvolební konference s názvem „Neřešené problémy českého zdravotnictví“, kterou pořádala Platforma zdravotních pojištěnců. Hlavní problémy byly definovány do tzv. „Šesti překážek pacienta při přístupu k péči.“

Pro média
26. 09. 2017

Konference "Neřešené problémy českého zdravotnictví"

Srdečně Vás zveme na konferenci s názvem "Neřešené problémy českého zdravotnictví", která se bude konat dne 3.10. 2017 v salonku kina Mat v Praze. Pozvali jsme zástupce stran a hnutí napříč politickým spektrem, aby odpověděli odborníkům na zdravotnictví a zástupcům pacientských organizací na to, jak by řešili existující problémy v systému českého zdravotnictví.

Pro média
21. 09. 2017

Nejzdravější zdravotní pojišťovny: Oborová, Škoda a Revírní

TZ: Praha, 21. září 2017, Index zdraví zdravotních pojišťoven
Každý člověk zaplatí zdravotním pojišťovnám v průměru přibližně 26 500 korun ročně.
Celkem zdravotním pojištěním letos proteče 276,6 miliard korun.
Letos je systém zdravotního pojištění finančně vyrovnaný. Může to být naposled.

Pro média
20. 09. 2017

Jak zdravé jsou zdravotní pojišťovny?

Dovolte mi Vás pozvat na pracovní snídani na téma představení III. ročníku studie Index zdraví zdravotních pojišťoven, která se bude konat dne 21. 9. 2017 v Galerii kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1.

Pro odborníky
05. 09. 2017

Jak řešit následující případy?

Jaké právo má pacient ve vztahu k obsahu lékařské zprávy? Kdo nese zodpovědnost za diskusní fórum na webu zdravotnického zařízení? Jaké nároky má lékařka při těhotenství? Na tyto a další otázky ze světa lékařů odpovídají právní experti z kanceláře PwC Legal v tomto článku.

Pro média
23. 06. 2017

Je zdravotní péče opravdu dostupná vždy pro všechny?

TZ: Praha, 23. června 2017 – na dnešní konferenci Platformy zdravotních pojištěnců ČR s názvem „Hájení práv pacientů na přístup ke zdravotní péči“ byly hlavním tématem nedostatky v českém systému zdravotnictví a reálné kazuistiky pacientů. Zahraničními hosty byly prezentovány zejména zkušenosti z jiných států a možnosti řešení problémů na evropské úrovni. Cílem nebylo pouze kriticky hodnotit současný stav, ale i hledat východiska a osvědčené postupy při řešení problémů.

Pro média
23. 06. 2017

Konference Hájení práv pacientů na přístup ke zdravotní péči

Srdečně Vás zveme na konferenci Hájení práv pacientů na přístup ke zdravotní péči, která se bude konat dne 23.6. 2017 v Impact Hub Praha.
Hlavním tématem budou práva pacientů, nárok na hrazenou péči a přístup pacientů k léčivům. Vystoupí nejen odborníci v oboru, ale také zástupci pacientských organizací, kteří mají nejblíže k aktuálním problémům pacientů.

Další