Aktuality

Pro média
14. 11. 2017

Konference "Dostupnost centrové léčby v ČR"

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci dne 27. 11. 2017, kde představíme a vyhodnotíme získaná data ohledně poskytování centrové léčby v jednotlivých krajích ČR. Pro zpětnou odezvu politických činitelů zařazujeme i politický blok se zástupci nejsilnějších nově zvolených stran s tím, že jim tyto rozdíly nejsou lhostejné. Rádi uslyšíme a zapojíme se do tvorby návrhů řešení této situace.

Pro odborníky
13. 11. 2017

Odmítnutí léčby pacientem

Co dělat, pokud pacient odmítne navrženou léčbu? Negativní reverz je projevem autonomie pacienta, ale jaké právní důsledky plynou pro ošetřujícího lékaře?

Pro odborníky
24. 10. 2017

Překročení limitu zdravotní pojišťovny

Jak se chovat v případě, kdy má lékař v péči pacienty, kteří potřebují drahou léčbu, a překročí tzv. limity zdravotních pojišťoven?

Pro média
12. 10. 2017

Pracovní setkání k novele vyhlášky č. 376/2011 Sb.

Dovolujeme si Vás pozvat na krátké pracovní setkání k novele vyhlášky č. 376/2011 Sb., které pořádá Platforma zdravotních pojištěnců, a uskuteční se v pondělí od 17:00 v Impact Hub Praha. Pracovní setkání je určeno zejména pro zástupce pacientských organizací, jelikož změny ve vyhlášce mohou významně ovlivnit dostupnost inovativní léčby pro pacienty.

Pro média
04. 10. 2017

Šest překážek pacienta při přístupu k péči

TZ: Praha, 3. října 2017
Dnes proběhla předvolební konference s názvem „Neřešené problémy českého zdravotnictví“, kterou pořádala Platforma zdravotních pojištěnců. Hlavní problémy byly definovány do tzv. „Šesti překážek pacienta při přístupu k péči.“

Pro média
26. 09. 2017

Konference "Neřešené problémy českého zdravotnictví"

Srdečně Vás zveme na konferenci s názvem "Neřešené problémy českého zdravotnictví", která se bude konat dne 3.10. 2017 v salonku kina Mat v Praze. Pozvali jsme zástupce stran a hnutí napříč politickým spektrem, aby odpověděli odborníkům na zdravotnictví a zástupcům pacientských organizací na to, jak by řešili existující problémy v systému českého zdravotnictví.