Aktuality

Pro pojištěnce
28. 11. 2017

Dostupnost centrové léčby

Platforma zdravotních pojištěnců ČR si vyžádala od VZP ČR a od Svazu zdravotních pojišťoven údaje o počtech pacientů léčených v letech 2014 a 2015 nákladnými, tzv. centrovými léky, ve vztahu k místu jejich trvalého bydliště. Jaké informace z dat vyplývají a jaký to má dopad na pacienty, bylo tématem konference Platformy na téma "Dostupnost centrových léčiv v ČR", která se konala dne 27.11.2017.

Pro média
27. 11. 2017

Konference "Dostupnost centrové léčby v ČR"

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci dne 27. 11. 2017, kde představíme a vyhodnotíme získaná data ohledně poskytování centrové léčby v jednotlivých krajích ČR. Pro zpětnou odezvu politických činitelů zařazujeme i politický blok se zástupci nejsilnějších nově zvolených stran s tím, že jim tyto rozdíly nejsou lhostejné. Rádi uslyšíme a zapojíme se do tvorby návrhů řešení této situace.

Pro odborníky
13. 11. 2017

Odmítnutí léčby pacientem

Co dělat, pokud pacient odmítne navrženou léčbu? Negativní reverz je projevem autonomie pacienta, ale jaké právní důsledky plynou pro ošetřujícího lékaře?

Pro odborníky
24. 10. 2017

Překročení limitu zdravotní pojišťovny

Jak se chovat v případě, kdy má lékař v péči pacienty, kteří potřebují drahou léčbu, a překročí tzv. limity zdravotních pojišťoven?

Pro média
12. 10. 2017

Pracovní setkání k novele vyhlášky č. 376/2011 Sb.

Dovolujeme si Vás pozvat na krátké pracovní setkání k novele vyhlášky č. 376/2011 Sb., které pořádá Platforma zdravotních pojištěnců, a uskuteční se v pondělí od 17:00 v Impact Hub Praha. Pracovní setkání je určeno zejména pro zástupce pacientských organizací, jelikož změny ve vyhlášce mohou významně ovlivnit dostupnost inovativní léčby pro pacienty.

Pro média
04. 10. 2017

Šest překážek pacienta při přístupu k péči

TZ: Praha, 3. října 2017
Dnes proběhla předvolební konference s názvem „Neřešené problémy českého zdravotnictví“, kterou pořádala Platforma zdravotních pojištěnců. Hlavní problémy byly definovány do tzv. „Šesti překážek pacienta při přístupu k péči.“